Logo Gmina Perlejewo

News

News zdjęcie id 934

Informacja o możliwości skorzystania z ulgi z tytułu scalenia gruntów w podatku rolnym

18.06.2020

 

 

 

 

W związku z zakończonym scaleniem gruntów obrębów: Twarogi Lackie i Ruskie, Stare Moczydły, Twarogi Mazury, Twarogi Wypychy, Olszewo, Pieczyski  zatwierdzonym decyzją Starosty Siemiatyckiego GG.661.1.39.2019 z dnia 23.12.2019 r. i obrębów: Miodusy Pokrzywne, Miodusy Dworaki, Miodusy Inochy, Koski Wypychy, Borzymy, Twarogi Trabnica,  zatwierdzonym decyzją Starosty Siemiatyckiego GG.661.1.40.2019 z dnia 23.12.2019 r., właścicielom działek stanowiących użytki rolne położonych w obrębach objętych scaleniem przysługuje tzw. ulga scaleniowa.

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333) zwalnia się z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Zwolnienie i ulga, o których mowa wyżej stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Ulga udzielana jest na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie ulgi;
  • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę;
  • wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo oświadczenie o pomocy de minimis;
  • oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa.

Wniosek o przyznanie ulgi wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Perlejewo.

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o ulgę z tytułu scalenia

2. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

3. Oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa

4. Oświadczenie o pomocy de minimis

5. Informacja o gruntach

6. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

7. Informacja o lasach

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.