Logo Gmina Perlejewo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17975
W sumie: 375276

PSZOK

 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK jest czynny:

Poniedziałek:             10:00 – 18:00

Wtorek:                      10:00 – 18:00

Środa:                         10:00 – 18:00

Czwartek:                    10:00 – 18:00

Piątek:                        10:00 – 18:00

Sobota:                       10:00 – 14:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Komunalnej w Pieczyskach prowadzony jest przez Urząd Gminy Perlejewo bezpośrednio podlegając pod Referat Gospodarki Komunalnej.

Kontakt pod numerem telefonu 797 944 870 lub 85/65 78 515

wew. 26 (Referat Gospodarki Komunalnej)

 

W PSZOK przyjmowane są:

a) papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe,

b) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe,

c) szkło, w tym odpady opakowaniowe,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metal, w tym odpady opakowaniowe,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

h) odpady zielone,

i) popiół i żużel,

j) zużyte opony,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe,

l) przeterminowane leki i chemikalia,

m) zużyte baterie i akumulatory,

n) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

 

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady zawierające azbest oraz papę dachową

b) części samochodowe,

c) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,

d) odpady budowlane zmieszane z innymi frakcjami odpadów,

e) odpady pochodzące od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki lub remontu obiektów,

f) sprzęt budowlany,

g) padłe zwierzęta,

h) odpady niebezpieczne bez wiarygodnej identyfikacji,

i) odpady w nieszczelnych lub cieknących opakowaniach,

j) odpady, których opis zgodnie z katalogiem odpadów oraz ilość wskazują na fakt, że pochodzą z działalności gospodarczej,

k) odpady z działalności rolniczej (opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach mineralnych, olejach i smarach, folia kiszonkarska, siatka i sznurek do owijania balotów),

l) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady niezidentyfikowane.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

Czy korzystanie z PSZOK jest płatne?

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach Punkty Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych utrzymywane są w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z tym nie muszą Państwo ponosić dodatkowych kosztów, za wyjątkiem wymienionych w regulaminie limitowanych trzech frakcji odpadów tj. Zużyte opony, odpady budowlane i remontowe oraz odpady wielkogabarytowe.

 

Kto może skorzystać PSZOK?

Każdy mieszkaniec Gminy Perlejewo.

 

Czy chęć oddania odpadów należy wcześniej zgłaszać?

Tak, przed przyjazdem do PSZOK prosimy o kontakt pod numerem telefonu podanym powyżej.

 

W jaki sposób segregować i pakować odpady ?

Sposób segregacji odpadów na PSZOK znacząco różni się od sposobu segregacji wymaganego przez podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości. Odpady powinny być podzielone wg grup ujętych powyżej tj. wg materiału z jakiego zostały wykonane z wyjątkami np. Styropian opakowaniowy należy do tworzyw sztucznych natomiast styropian budowlany do kontenera na odpady budowlane- zapakowany w worki tak aby nie mieszał się z innymi frakcjami tej grupy. Niektóre odpady takie jak: Odpady zielone lub odpady budowlane (gruz) należy umieszczać w kontenerach luzem. Odpady powinny być zapakowane w taki sposób by uniemożliwić ich rozsypywanie się lub wylewanie. W przypadku wątpliwości najlepiej skontaktować się z naszym PSZOK.

 

Czy opakowania po oleju silnikowym można wrzucać razem z innymi tworzywami sztucznymi?

Nie, odpady opakowaniowe wykonane z plastiku oznaczone są kodem odpadu 15 01 01 natomiast odpady opakowaniowe zawierające resztki odpadów niebezpiecznych takich jak olej silnikowy – 15 01 10 – ich koszt utylizacji jest kilkukrotnie wyższy.

 

Czy PSZOK przyjmuje zużyty olej silnikowy?

Nie, na ten moment PSZOK nie posiada takiej możliwości.

 

Czy na PSZOK można zważyć pojazd?

Tak, mieszkańcy Gminy Perlejewo mają możliwość nieodpłatnie użyć wagi do celów prywatnych. PSZOK dysponuje wagą o długości 12 metrów oraz maksymalnym ciężarze 50 ton.

 

Czy na PSZOK mogę oddać ubrania, które są w dobrym stanie i nie stanowią odpadu?

Tak, na terenie obiektu umieszczone są dwa kontenery Polskiego Czerwonego Krzyża, do którego mogą Państwa oddać ubrania, buty oraz pluszaki.

 

Artykuł z otwarcia PSZOK :  TUTAJ

Szczegółowy Regulamin PSZOK

 

Projekt pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo" został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami.

Projekt zakładał budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo, w zakres którego wchodziło:

- przebudowa istniejącego budynku administracyjno-garażowego na biurowo-socjalno-magazynowo-gospodarczy na potrzeby PSZOK,

- utwardzenie ternu,

- remont oświetlenia,

- budowę ogrodzenia,

- zakup wyposażenia PSZOK ( w tym: ciągnik z ładowaczem i osprzętem, kontenery na poszczególne frakcje odpadów, przyczepa hakowa do przewozu kontenerów).

Głównym celem projektu było opracowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przynoszącymi długofalowe korzyści finansowe, wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie a następnie poddanych recyklingowi oraz ograniczenie zjawiska „dzikich wysypisk odpadów”.

Wartość projektu: 1 998 727,83 zł

Wartość dofinansowania: 1 698 918,65 zł

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.