Logo Gmina Perlejewo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 21581
W sumie: 21581

News

News zdjęcie id 1281

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2022/2023

31.08.2022

 

 

 

Stypendia szkolne

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 należy składać:

 1. od dnia 1.09.2022 r.  do 15.09.2022 r.

 2. od dnia 1.09.2022 r. do 15.10.2022 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Perlejewie pok. Nr 1 w godzinach od 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 600,00 zł na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2022 r

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2022 r.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek  

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

2. pełnoletniego ucznia

3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu. 

Stypendium nie przysługuje:

1. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne

2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Perlejewo

3.  w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów, 

4. jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę    uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj. 600,00 zł,

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 1. Podręczniki, słowniki , zeszyty, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, piórnik.
 2. Tornister, plecak szkolny.
 3. Zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego:

- spodenki sportowe (szorty sportowe, getry, leginsy) – maksymalnie 2 szt. w semestrze na 1 ucznia,

- koszulki sportowe (t-shirt) – maksymalnie 2 szt. w semestrze na 1 ucznia

- dres – maksymalnie 1 komplet w semestrze lub zamiast dresu spodnie sportowe
(1 szt) i bluza sportowa (1 szt) na 1 ucznia,

- obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego (np. adidasy, tenisówki, halówki, trampki) maksymalnie 2 pary w semestrze na 1 ucznia.

 1. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.).
 2. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (np. językowych, sportowych).
 3. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum.
 4. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”.
 5. Zwrot kosztów dojazdu do szkół ( bilety za dojazdy do szkoły od września 2022 r. do czerwca 2023 r.).
 6. Zwrot kosztów za zamieszkanie w internacie, bursie  od września 2022 r. do czerwca 2023 r.).

Uwaga

W przypadku, kiedy wartość faktur/rachunków przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.

W sytuacji, kiedy wartość faktur/rachunków będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów np. plecak miał adnotacje „szkolny”, a obuwie, spodenki miały adnotacje „sportowe”,

 

Zasiłek szkolny

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
 2. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł
 3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.