Logo Gmina Perlejewo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 33261
W sumie: 412582

Gospodarka odpadami

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) oraz uchwały nr 281/XXXVII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Perlejewo

począwszy od 1.01.2023 r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Perlejewo wynoszą:

- 26 zł/miesiąc za osobę – w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny (odpady segregowane)*,

- 52 zł/miesiąc za osobę – w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane),

- 190 zł/rok za rok –  od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Perlejewo, wynoszące 6 zł/miesiąc za osobę, możliwe jest dla nieruchomości zamieszkałych, w przypadku posiadania kompostownika,  na których odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny (odpady segregowane).**

*w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane i powiadamia o tym wójta, następnie wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do obniżonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

**w przypadku nieposiadania przez właściciela nieruchomości, wbrew złożonej deklaracji, przydomowego kompostownika, lub w sytuacji niekompostowania w nim bioodpadów, wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do obniżonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat z tytułu gospodarki odpadami:

71 8749 0006 1300 0228 2000 0230

 

Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Perlejewo w latach 2020-2023

 

Rok

Koszt odbioru 1 tony odpadów

Ilość odebranych od mieszkańców ton odpadów

Całkowity koszt (zł)

 

2020

896,40

339,27

304121,63

2021

1015,20

293,20

297656,64

2022

1099,44

268,21

294880,80

2023

1217,16

-

-

 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym się. Gmina nie może na funkcjonowaniu systemu zarabiać, jak również nie może do funkcjonowania systemu dokładać. W związku z tym, w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu, konieczne jest pobieranie opłaty od właścicieli nieruchomości w takiej wysokości, aby wystarczała  na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

tel.: 85 657 85 15 wewn. 26


 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.